Läser du FT-program på gymnasiet eller vuxenutbildning och är du intresserad av att komma till oss på APL/praktik eller vill veta mer om hur det fungerar? Nedan finner du mer information.

Vi lägger stor vikt vid att du som elev ute APL ska trivas hos oss och därför har vi tagit fram några punkter som vi anser är viktiga att uppfylla från företagets sida och från elevens sida.

Företaget:
•Ge en kort presentation av företaget.
•Presentera eleven för sin handledare och gå igenom körningen som eleven ska vara med på, ex. gällande mat, arbetskläder etc.
•Genomgång av rutiner gällande säkerhet, sekretess, ordning etc.
•Presentera ansvarig arbetsledare och berätta vilken roll denne har.
•Utse en kontaktperson och tillhandahålla kontaktuppgifter dit eleven kan vända sig vid frågor och/eller funderingar.
•Kontaktpersonen har kontinuerliga uppföljningssamtal med elev och handledare under APL-perioden för att se att allt går bra. 

Eleven:
•Ta del av de rutiner och regler som gäller på företaget.
•Komma i tid och vara utvilad inför sitt arbetspass.
•Höra av sig i god tid (i den mån det är möjligt) om du blir sjuk eller får andra förhinder.
•Visa intresse och vara delaktig, ex. ställa frågor.

Övrigt

•På Mejeritransporter har vi kollektivavtal upprättat mellan Biltrafikens arbetsgivarförbund och Svenska Transportarbetarförbundet så att du som anställd kan känna dig trygg med att du har bra anställningsvillkor, rätt lön, försäkringar och mycket mer.
•Vid nyanställning är vi noga med att i möjligaste mån individanpassa introduktionen och använder oss av en checklista så att du får lära känna företaget och ta del av viktig information.
•Vi är måna om att alla ska trivas hos oss och vi har nolltolerans mot mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling. För att säkerställa att policyer och riktlinjer efterföljs har vi en personalhandbok för anställda där alla företagets policyer, riktlinjer och handlingsplaner finns dokumenterade. 

Ni som elever är en viktig pusselbit och en förutsättning för att vår verksamhet ska rulla vidare. Vi hoppas att vi med denna information har väckt ett intresse hos er och är ni intresserade av att komma ut på APL hos oss så tveka inte att höra av er. Hoppas vi ses!

“I samma bransch sedan 1947”

Mejeritransporter är ett företag med rötter långt tillbaka i tiden och har varit i samma bransch sedan 1947. Då var det släktingar till VD:n Tord Johansson som körde mjölk med häst och vagn. Mejeritransporter har efter det växt sig stora och är idag ett företag med drygt 140 anställda som finns på olika platser i Sverige.

Vi kör in-och uttransporter samt mellantransport åt Arla. Vi driver även ett kyl- och fryslager på Matmejeriet i Karlstad där vi mellanlagrar produkter som vi sen kör ut till butiker runt om i Värmland.