På Matmejeriet i Karlstad driver vi på Mejeritransporter ett kyl- och fryslager. Där mellanlagrar vi mjölkprodukter för leverans till butiker runt om i Värmland och då vi samdistribuerar har vi också lager för plockning av Hemgårdens, Nästgård, Coop och Torfolk Gårds produkter. Som en del i vårt miljöarbete försöker vi så långt det är möjligt att fylla bilarna och från och med 2023 har vi även med tidningar från Tidsam ut till butikerna.

“I samma bransch sedan 1947”

Mejeritransporter är ett företag med rötter långt tillbaka i tiden och har varit i samma bransch sedan 1947. Då var det släktingar till VD:n Tord Johansson som körde mjölk med häst och vagn. Mejeritransporter har efter det växt sig stora och är idag ett företag med drygt 140 anställda som finns på olika platser i Sverige.

Vi kör in-och uttransporter samt mellantransport åt Arla. Vi driver även ett kyl- och fryslager på Matmejeriet i Karlstad där vi mellanlagrar produkter som vi sen kör ut till butiker runt om i Värmland.