I Karlstad ligger Matmejeriet AB som tillsammans ägs av Grön Ko och Mejeritransporter. Fastigheterna som tidigare var tillverkningslokaler åt Milko är totalt på 13 400 kvm och är mycket lämpade för livsmedelsproduktion. Ambitionen med Matmejeriet AB är att hyra ut lokaler till främst livsmedelsproducenter, både stora som små, inom Värmland med omnejd.

Eftersom syftet med Matmejeriet är att främja livsmedelssektorn kommer man inte bara bli hyresgäst. Vill man, finns det också möjligheter att få stöd i frågor så som marknadsföring, logistik, livsmedelskontroller och många andra frågor man kan komma i kontakt med som producent.

För mer information om Matmejeriet besök matmejeriet.se eller kontakta Johan Ileby på +46 76-313 14 78

“I samma bransch sedan 1947”

Mejeritransporter är ett företag med rötter långt tillbaka i tiden och har varit i samma bransch sedan 1947. Då var det släktingar till VD:n Tord Johansson som körde mjölk med häst och vagn. Mejeritransporter har efter det växt sig stora och är idag ett företag med drygt 140 anställda som finns på olika platser i Sverige.

Vi kör in-och uttransporter samt mellantransport åt Arla. Vi driver även ett kyl- och fryslager på Matmejeriet i Karlstad där vi mellanlagrar produkter som vi sen kör ut till butiker runt om i Värmland.